mandag den 18. februar 2008

Retstilstand... Hm, det slår mig pludselig, at nogen kunne få den tanke, at den her tegning handler om, at udvisningen til Tunesien er en tjeneste, som man gør de anholdte i sagen om det muligvis forpurrede mord på Kurt Westergaard. Det handler den ikke om. Jeg tror ikke, det er fedt at ankomme til Tunesien med en terroristanklage om halsen, jeg vil gætte på, det er farligt. Jeg er ret sikker på, at de anholdte ville foretrække at komme for retten i Danmark.

7 kommentarer:

Søren sagde ...

He he... Rolfs anklagende øjne er ramt helt præcist.

Anonym sagde ...

Vedrørende administrative udvisninger:

På det seneste har flere fra DF og regeringen, heriblandt Statsministeren, igen og igen messet det samme mantra, når de er blevet kritiseret for, at de mennesker, som PET mener har planlagt at myrde muhammedtegneren Kurt Westergaard, ikke vil blive stillet for en dommer.

Mantraet går således: De mistænkte er tilkendt opholdstilladelse ADMINISTRATIVT, og de kan også fratages deres opholdstilladelse ADMINISTRATIVT.

Umiddelbart kan dette synspunkt da lyde meget fornuftigt. Rettigheder, som er ADMINISTRATIVT tilkendt, kan fratages ADMINISTRATIVT, eler hvad? Men ridser man bare lidt i argumentets overflade, ser man, hvor galt det er:

Er det sådan i en retstat, at den udøvende magt kan fratage borgene deres rettigheder (i dette tilfælde opholdstilladelse), uden at de har mulighed for at få deres sag prøvet ved domstolene, bare fordi de ikke har fået tilkendt deres rettigheder "administrativt" og altså ikke af en domstol??

Hvad bliver det næste, så? Skal staten have lov til rive folks huse ned, uden at man har ret til at få ekspropriationen prøvet ved en domstol, blot fordi man jo kun har fået godkendt sin ejendomsret "administrativt" og at ejerskiftet aldrig var for en dommer, dengang man købte sit hus?

Eller skal staten have lov til at tvangsfjerne børn, uden at forældrene efterfølgende skal have mulighed for at få sagen prøvet i retten - der var jo ingen dommer tilstede efter fødslen, da man fik forældremyndigheden.

Uha, jeg håber sandelig ikke dette bliver almindelig praksis i Danmark.

Anonym sagde ...

Haha Kanon! Fedt tegnet i øvrigt, men hvorfor er tegningerne blevet taget af Infogmations hjemmeside og astattet af Uffemand... :-(

Chris sagde ...

Godt tænkt, Jeppe.
Kan dog stadig slet ikke få hovedet rundt om det besynderlige i, at man straffer et mordkomplot med en udvisning. På en eller anden måde er det en besynderligheder for enden af alle de andre besynderligheder, inklusiv den absurde lov, der tillader at man fuldstændig afkobler vigtige retsprincipper.

Søren sagde ...

Udgangspunktet for al kritikken af den administrative udvisning af tuneserne er, at retssikkerheden er det vigtigste, vi har.
Hellere tyve tiltalte der frifindes, selvom de er skyldige, end én uskyldig, der dømmes for en forbrydelse, han ikke har begået. Det er et godt princip, men ikke et perfekt princip (jf. eksempelvis Blekingegadebandens frifindelse).
For at opnå sikre bevismaterialer, der med god sandsynlighed kunne føre til domsfældelse i en traditionel retssag, ville politiet/PET dog - i mange tilfælde - være nødt til at vente på, at forbrydelsen skete. Det politiske flertal har ikke villet acceptere at løbe en større risiko for terror, begået af udlændinge, hvis politiet har grund til at tro, at vedkommende planlægger forbrydelser. Således har man overladt det til en administrativ afgørelse, hvilket jeg personligt finder betryggende, og har nemmere ved at acceptere end drabet på en journalist eller en bombe på Nørreport. (delvist citeret fra Aage Spang-Hansen, Berlingske Tidende, 23/2/2008)

Chris sagde ...

Jeg er ikke sikker på, at retssikkerheden er det vigtigste, vi har. Vilde grævlinge, fx, er vigtige, men er de vigtigere? Svært problem, og det kalder klart på en afklarende tegning. Men jeg synes, retssikkerheden ER en virkelig vigtig ting. Det nytter ikke noget at basere hele retspolitikken på blind tillid til politikere og politiefterretningstjeneste. Det her er jo folk, som er dokumenteret menneskelige. De fucker fra tid til anden op. Og de handler fra tid til anden i affekt (nok oftere end det i justitsministerens tilfælde). Jeg er ligeglad med, hvor folk kommer fra, men hvis man beskylder dem for at planlægge et mord, så mener jeg virkelig, man har ansvar for at dokumentere, at man har ret.

Søren sagde ...

En sag kan jo være yderst veldokumenteret men stadig ikke mulig at opnå domsfældelse på. Domstole fucker jo også op, og - som jeg argumenterer for - er de beregnet til det. Det er ikke optimalt, at sagen mod Tuneserne ikke er gennemsigtig for befolkningen, men man har måttet vælge mellem to onder. I modsætning til jer andre, finder jeg valget dog valget rigtigt. Som sagt, er der så mange andre beslutninger der træffes om borgerne uden domstols-lignende forhold, men blot med fejlbarlige 'administrative skøn'.