lørdag den 12. april 2008

Strejke - og kardinal Salmonello som mægler

Okay. Her kommer en løjerlig tegning:Og tegningen kommer apropos strejken, som har fået så mange af landets kvinder til at iføre sig dårligt siddende hvide t-shirts i stedet for at gå på arbejde.

Og jeg siger ikke, det er forkert eller noget. Stejl Fart blander sig ikke i politik. Jeg noterer mig bare, at t-shirtsene ikke er flatterende.

Tegningen stammer fra min kardinal Salmonello-biografi. Hvis jeg kan finde ud af at anbringe den her på siden, vil jeg lægge den ud. Indtil da - et par uddrag:

”Ja, han er tynd og asketisk at se til, men tag nu ikke fejl af vores Sal[monello]! I hans lange, senede kirkefyrstelige skikkelse pibler blodet sejt og hedt som lava, og øjnene … se på ham, mand, hvis du kan udholde det blik! De øjne rent ud sagt brænder af vildskab, ja, af feber - og det er en magtens og en nattens og en kaffens feber!” Sådan beskrev Anker Jørgensen sin sidekammerat i syvende klasse. Da var Salmonello allerede kardinal på andet år.

Unødvendigt at tilføje at karakteristikken var træffende. Drevet frem af sin umættelige, stedse høfligt maskerede, ambition, kan kardinalen allerede fra midten af 1960’erne betragtes som en ledende semi-offentlig figur i dansk politik og samfundsliv.

Biografien omtaler også, at det var kardinal Salmonello, som fik bragt den færøske tobakskrise til sin "sensationelle afslutning, på den skæbnesvangre februarmorgen i 1978". Og det bliver forklaret, hvordan Salmonello siden indtog en mæglerrolle i forbindelse med strejken på skibsværftet i Måløv, 1980, der, som bekendt, "endte med en total sejr for de lockoutede ansatte - og i sit efterspil resulterede i bøder og betingede fængslesdomme for statsamtets embedsmænd (sidstnævnte dog underkendt af Højesteret i en kontroversiel dom fra 1984)."

Anyhoo - tegningen forestiller de strejkende værftsarbejdere.

En underlig biografi, faktisk. Jeg ved ikke helt, hvad jeg havde gang i.

Ingen kommentarer: