mandag den 30. juni 2008

ByrettenOg ikke apropos:

Kontrollørens øjne var anbragt af en usikker hånd. Det ene stirrede vredt på døren, det andet var rettet mod passageren i sædet. "Det der plejer at koste 600 ... 100 kroner." Han så på mit blå klippekort efter at have inspiceret det grå, der gælder i alle zoner. Det blå var klippet til cyklen. Billetsalgsmaskinen virkede ikke, og jeg havde ikke lyst til at lede efter en billetskranke, der solgte en cykelbillet, mens mit tog kørte. Så jeg klippede for cyklen i stedet. Desuden var klippet dyrere end cykelbilletten ville have været.

"Den holder ikke i byretten." Sagde kontrolløren. "Det gør den altså ikke."

Han uddybede: "Der går seks tog i timen fra Roskilde imod København, så der plejer vi at sige, at dén går ikke. Og dét der, det er en billet til en person, ikke til en cykel. Dén billet gælder i to zoner i én time. Så skal din cykel jo af på næste station, ikke?" Hans logik var kompleks men uangribelig. Alligevel protesterede jeg.

"Enhver kan jo sige at maskinen ikke virkede." (Men hvorfor ville de så klippe og betale ekstra?)

"Den holder ikke i byretten." Han sikrede sig, at jeg var kuet. Så snøftede han og gik hen og stillede sig ved endevæggen skråt bag mig, hvor han over mine skuldre kunne læse denne tekst.

fredag den 27. juni 2008

Udstoppet kat vækker glædeLydia Reissmueller har syet den brede kat fra Stejl Fart. Den er virkelig pæn, synes jeg. Og overraskende stabil på sine små tynde stolpeben.

En maskot - og, praktisk nok, en model at tegne efter. Størrelsesforhold 1:1.

Er så glad for katten at jeg undtagelsesvis bryder Stejl Farts strenge designforskrifter og lægger et foto på bloggen.

PS: Det her minder mig om de badges, jeg allerede skylder et par stykker af. Er på sagen, ok?

søndag den 22. juni 2008

BekendelsesboganmeldelseEn særudgave af Bogbloggen, den læsehestformede blog om litteratur

Det er irriterende.

Jeg gad godt have været 100 procent imod krigen i Irak lige fra starten. Problemet er, at det var jeg ikke. Efterfølgende kan man blive klogere. Men det ville have været sejere at være klog fra begyndelsen. Jeg syntes, det var svært i 2002. Problemet drejer sig dels om dårlig dømmekraft – dels om korrekt information.

Bo Elkjær har skrevet en kritisk bog om det sidste, altså spørgsmålet om, hvad vores regering vidste om Irak inden krigen, og hvad man valgte at fortælle offentligheden. Hey, prøv at gæt om det var det samme! Bogen hedder ”Kære statsminister!”. Hvis Folketingets 179 medlemmer ikke har læst den endnu, vil jeg foreslå dem at komme i gang.

Okay, lad os lige vende tilbage til 2002. De bøger jeg læste på universitetet på det tidspunkt handlede om sanktionspolitik og internationalt diplomati. De demonstrerede alle sammen ret godt, at en aktivistisk udenrigspolitik kræver omtanke og brug af en hel række diplomatiske værktøjer, hvis der skal være sammenhæng mellem mål og resultater.

Verdenssamfundets politik over for Irak var forud for krigen præget af alt andet end omtanke. Den var et underligt miskmask af ambitioner. Først og fremmest ville man gerne vride så mange dråber olie ud af ørkensandet som muligt, men samtidig var den erklærede politik siden Golfkrigen at forhindre Saddam Husseins regime i at genopbygge en hær, der kunne true andre lande. Man forsøgte at isolere Irak med sanktioner, samtidig med at man sendte handelsdelegationer til landet for at få fingre i oliepengene. Og så lukkede verdenssamfundet i øvrigt stort set øjnene for det faktum, at sanktionerne over for Irak havde kostet hundredetusinder af børn livet uden på noget tidspunkt at se ud til at kunne medvirke til diktatorens fald.

Det var noget grimt rod, kort sagt. Og det lignede lidt Europas politik over for det tidligere Jugoslavien, hvor tusinder og atter tusinder var blevet voldtaget, forjaget eller dræbt, mens vi i nabolandene i årevis intet gjorde for at forhindre det. Alt sammen af hensyn til et internationalt system, der tilfældigvis satte hensynet til nationalstaters suverænitet over alle andre hensyn. Samtidig var en krig mod Irak uden om FN et vildt sats og en kæmpestor kæp i hjulet på det internationale diplomatiske system, der – selv om det er langt fra at være perfekt – trods alt stadig er det eneste globale system, vi har.

Kort sagt: Det var kompliceret. Og mens mine venner deltog i fredsmarcher – fred til hvad? Til at flere børn bare skulle dø på grund af sanktioner? – sad jeg på sidelinjen og tvivlede. Blot at sige: ”fred” virkede i hvert fald som et hykleri. Mente jeg på det tidspunkt.

Og det er ikke fordi, kæden var røget helt fuldstændig af. Kæden raslede og hang løst, men jeg var ikke blind. Meget af debatten stank helt tydeligt fra begyndelsen. Selvfølgelig ville amerikanerne bruge en krig til at kontrollere olien i Iraks undergrund. Der var trods alt en årsag til, at det var netop Iraks børn, der skulle reddes - ikke dem i Nordkorea. Præsident Bush så også ud til at være en katastrofe i 2002. Enhver kunne se, at den amerikanske regerings motiver for at gå i krig i bedste fald var blandede. Cheney, Rumsfeld og Wolfowitz lignede gemene slyngler, også inden deres efterfølgende afsløring og demaskering. Men gjorde udenrigsminister Powell? Jeg lyttede til hans tale kort før krigen for FN’s Sikkerhedsråd om Iraks masseødelæggelsesvåben. Jeg tænkte, at hvis dét her var løgn, så ville det være for langt ude. Det var nødt til at være sandt. Hvilken demokratisk regering kunne nogensinde holde til at blive taget i så grov og vulgær en løgnehistorie? Over for hele verdenssamfundet? INGEN.

Og det har Bush’s regering heller ikke rigtig gjort, har den? Senatet har undersøgt påstandene om krigen og afsløret Bush og hans inderkreds som løgnere. Kun et lille forbenet mindretal støtter i dag den nuværende præsident i USA. Tilsvarende mistede Tony Blair i England sin politiske kapital og måtte luske bort fra sin post. I Australien blev John Howard fordømt af parlamentet. Og i Spanien blev regeringen skiftet ud. Man kunne argumentere for at det ville have været bedre, hvis de pågældende politikere var blevet retsforfulgt for deres gerninger, men i den offentlige mening er de alle sammen dømt.

Nå jo, okay, den danske regering er en undtagelse. Den sidder endnu. Måske er det noget, Bo Elkjærs bog kan medvirke til at rette op på?

Sidste fredag var der i Dagmar en særforevisning af dokumentaren ”Diplomacy – The Responsibility to Protect” om FN’s Sikkerhedsråds arbejde med at træffe beslutninger om folkedrabet i Sudan. Efter forestillingen deltog Per Stig Møller i en debat om filmen, som han også selv optræder i. En tilhører stillede udenrigsministeren et spørgsmål, der kritiserede at FN-systemet var så trægt og indfedtet i nationale hensyn. Udenrigsministeren sagde at alternativet var, at man greb ind uden om det internationale retssystem – og det har vi jo ”gode erfaringer med,” grinede Per Stig Møller ironisk.
”Ha ha ha,” sagde enkelte tilhørere.

I dag, efter vi under beskydning trak vores styrker ud af Irak, ved vi, at stort set alt hvad krigsmodstanderne sagde var fuldstændig sandt. Der var ingen masseødelæggelsesvåben i Irak. Der var heller ingen antivestlige terrorister. Det er der til gengæld nu. Vi kan også se, at Irak havnede i en borgerkrig, der ser ud til at komme til at vare adskillige år.

Efter invasionen har alle med skræk og vantro kunnet følge med i præcis hvor vanvittigt amerikanerne har båret sig ad i Irak. Skandalerne lader sig næsten ikke tælle. Jeg tror også, at Anders Fogh og Per Stig Møller har siddet med åben mund og gloet på rapporterne om vores allieredes handlinger og beslutninger. Men de har ikke været SÅ overraskede. De vidste trods alt, at krigen blev ført på en løgn. De fortalte den nemlig selv. Og jeg troede et langt stykke ad vejen på løgnen. Det har jeg vanskeligt ved at tilgive nu.

Punkterede myter
Bo Elkjær er også vred, for nu at vende tilbage til bogen. Men han har brugt sine følelser konstruktivt. Han er uden tvivl den danske journalist, som mest ihærdigt har forsøgt at sætte beslutningsgrundlaget for krigen til debat. Det burde ikke have været hans og enkelte andre journalisters job alene. At Folketingets medlemmer ikke for længst har sat gang i en undersøgelse af krigens grundlag er en politisk skandale. Mindretallet har på forskellige tidspunkter bedt om en kulegravning, med vekslende styrke – men det er Elkjær, primært, som har gravet i arkiverne og forlangt aktindsigt, ikke oppositionspartierne.

Regeringen begrunder i dag krigen i Irak med at Saddam Husseins styre ikke ville samarbejde med FN om afvæbning, sådan som Sikkerhedsrådet havde forlangt.
Før krigens begyndelse var regeringen i besiddelse af rapporter, der kasserede hidtidige fejlinformationer og gjorde det klart, at Irak formentlig ikke rådede over masseødelæggelsesvåben. Denne viden blev ikke delt med Folketinget. I stedet fastholdt Anders Fogh Rasmussen og Per Stig Møller, imod bedre vidende, at Iraks masseødelæggelsesvåben, og planer om at fremstille atomvåben, udgjorde en trussel mod verdensfreden. Dette dokumenterer Bo Elkjær.

Alene beskrivelsen af, hvordan regeringen har forsøgt at forhindre journalisten i at få adgang til afgørende informationer er en bog værd. Bo Elkjær har været mødt med tavshed, vildledende svar og aktiv modarbejdelse, og det er kun fordi Folketingets ombudsmand greb ind, at han overhovedet endte med at kunne få statsministeren i tale. Man forstår Anders Foghs modvilje, når man læser interviewet i bogen, det er et studie i politisk glathed og forsøg på undvigelse.

Bo Elkjær punkterer også den ofte gentagne skrøne fra statsministerens side, at ”alt er lagt åbent frem”. Bogen indeholder talrige eksempler på, at regeringen har tilbageholdt, og stadig tilbageholder, store dele af de dokumenter, der kunne afdække forløbet op til krigens begyndelse.

Bo Elkjærs bog fælder med andre ord den sidste tilbageværende undskyldning – at regeringen handlede i blind stupiditet forud for krigen. At vores poliske ledere i tillid til den amerikanske regering viderebragte falsk information, som de over for offentligheden foregav at have fået tjekket af vores egne efterretningstjenester. Selv om stats- og udenrigsministeren alene som følge af inkompetence - i tråd med deres forklaringer - for længst burde have været kasseret af vælgerne, er sandheden om deres handlinger ubehageligere: De vildledte og de løj. Det er ret enkelt.

Det er sværere at forstå hvorfor. Var det virkelig så vigtigt for den danske regering at lægge sig i slipstrømmen efter den amerikanske juggernaut? Eller troede vores stats- og udenrigsminister oprigtigt på, at krigens ideologiske rationale om et demokratiseret Mellemøsten retfærdiggjorde deres bedrag? Tror de det endnu?

På en måde ville det være det værste. Løgne fungerer som en slags koldbrand i den demokratiske debat. Usandheden nedbryder tillid og ødelægger til sidst sin afsender og selve det, løgnen søger at dække over. Man kan spørge sig selv om det vestlige demokratiseringsprojekt efter Den Kolde Krig ville have haft en chance, hvis vi havde haft bedre ledere end Anders Fogh og Per Stig Møller? Vi finder nok ikke ud af det.

Men ”Kære statsminister!” kaster lys over, hvor det gik galt.

onsdag den 18. juni 2008

OverspringselectroSidder og arbejder med noget, der føles svært. Så jeg overspringstegner.
Vil den nuværende hagesmæksprægede tørklædeelectromode bære ind i det kommende årti?
Det er pludselig usikker på. Jeg vil bede min bankforbindelse kaste et kritisk blik på min portefølje. Måske skal Vibskovaktierne sælges? I små bidder, det er klart ...

- -

Apropos, både til det her og til det med kommunerne, måske. Tilføjet den følgende morgen:

"Sandheden er, at selvom Wallpapers eksredaktør synes københavnere er skønne og dejlige, så er københavnere også, ligesom dem uden for hovedstaden, homogene bakketrolde, der bedst kan li’, at det ser ud, som vi er vant til. Trods at vi har en bar, der kalder sig selv for karriere, med islandsk kunst i loftet og et usmageligt forsøg på et politisk menukort, der giver rabat til ’niggere’ og nedstirrer en, hvis man ber’ om en irish coffee uden lakrids og anis.

Sandheden er også at vores hyggelige homogenitet får os til at dyrke det samme udtryk i årevis. Er det nu på andet, tredje, fjerde år, at Vibskovs gøglermænd og deres sjuskede tilfældighedsmode kører på sit højeste? Den københavnske bypige/kvinde er selvfølgelig med på den samme bølge, men med mindre uheldig konsekvens som mændene. Vibskov er for mændene, som det danske a-kassesystem er for kreativiteten: Effektivt, forudsigeligt, styrende, struktureret og særdeles usexet."

Fra Camilla Lærke Mors' blog.

I øvrigt er jeg meget glad for mit eget tørklæde med mønster af krager og træstubbe ...


Hvornår har DU sidst ansat en kvinde som professor?Seneste Maltes Spalte.
Det går op for mig, at spørgsmålet i billede fire ikke bliver besvaret.
Sorry. Svaret er nej.

tirsdag den 17. juni 2008

Besøg i det nære (eller: Ude i kommunerne LIVE)En gnubbende lyd lidt længere fremme i togvognen.
En onanist velsagtens?
Nej. Det er en kvinde, som filer sine negle.
Vi er i Hundige. En nålestiksoperation ud i kommunerne. Det kunne ikke blive Stenløse alligevel, læser fra i går, sorry, for jeg gad ikke vente 14 minutter på perronen. Fri vilje, etc.

Nu sætter toget i gang. Sad i højre side på vej ned, nu venstre side tilbage.

Og Danmark er lige præcis så frodigt og grønt at man kan forestille sig, at alle mennesker er døde og al jernbetonen bliver sprængt af saftspændte klatreplanter, mens flokke af ulve hyler i de tomme parkeringskældre, hvis man er i det humør. Men det er jeg ikke. Desuden sidder der jo en kvinde og filer negle. Himlen udenfor er for resten rodet og uegnet til fotografering, overkompleks. Det ser urealistisk ud. Rigtig dårligt lavet.

Et stop ved en flok blokke. En tømmermandshærget skoledreng sætter sig tungt på den anden side af skillevæggen.

Avedøres himmel fungerede bedre. Her var udtrykket maksimalt dramatisk med mørke skyer i forgrunden, mægtige hvide rumslagskibe i en flere kubikkilometer stor damparena midtfor. Og så bagest en åbning i skydækket foroven og en til forneden, så overgangen fra intens kobolt til Miami-pastel blev helt brat uden toner imellem. Uh, på sædet ligger en avis!

”Jeg kom ude fra en landsbyskole,” har Nyhedsavisen læst i Berlingske Tidende, at statsministeren har fortalt. ”... Og dukkede så op på Viborg Katedralskole til alle Viborg-embedsmændenes børn. Privilegerede børn, der havde fået det hele foræret så at sige. Inklusive muligheden for at imponere omgivelserne med alle deres fine fremmedord.” Så derfor afskaffede jeg gruppeeksamen, konkluderer statsministeren efter at have uddybet sit kompleks i endnu et par grove, plebejeriske sætninger.

Og Stejl Farts kommunale kompleks består. Lige indtil den mægtige gasbeholder og den dejlige, på afstand mosagtigt, bløde bakke ved Åmarken. Men ligger Åmarken overhovedet ude i kommunerne?

Illustrationen: et forslag til et bogomslag, skudt ned.

mandag den 16. juni 2008

Ude i kommunerne IIIAh, yes. Tredje del af Stejl Farts fremmedgjorte serie "Ude i kommunerne".

For resten: Om livet ude i kommunerne skriver sociolog Henrik Dahl blandt andet:

"Når forstæderne kun sjældent bliver skildret i kunsten, hænger det givetvis sammen med, at de har et ualmindelig dårligt ry. Ifølge det kunstneriske rygte har forstæderne ingen sjæl, og ånden flyver lavt."

Og videre:

"Faktisk er livet i forstæderne i al almindelighed fuldt af godt naboskab blandt de voksne; tætte venskabsbånd mellem børnene, der tit varer langt ind i voksenlivet; tryghed og en høj grad af det, man i mangel af et bedre ord kan kalde ”livskvalitet”."

Måske. Men tør man tage derud og se efter?
Der er holdsport og alt muligt derude. Det kan jeg da huske.
Okay, fuck det, jeg tager til ... til Stenløse! Nu! Ses.

Kilde: Henrik Dahl, "Junk Space", blogindlæg på kommunikationsforum.dk, 16. maj 2007.

torsdag den 12. juni 2008

Ude i kommunerne IIDer er noget uendelig rædselsfuldt ved udtrykket "ude i kommunerne".
Spørgsmålet er om Stejl Farts ude i kommunerne-serie ændrer ved det.

Hvornår er man ikke i en kommune? Er kommunerne i os?

En opfordring: Skriv til Stejl Fart om din(e) kommunale oplevelse(r). For resten dør man jo også en lille smule indeni, når dele af ord bliver skrevet i parentes ligesom i den foregående sætning. Lad os bare få alt det grumme på én gang, det er det jeg siger.

Så er der nogen ude i kommunerne, der har noget at føje til?

onsdag den 11. juni 2008

Ude i kommunerne


Hermed første del af Stejl Farts stærkt vemodige serie:

Ude i kommunerne

tirsdag den 10. juni 2008

Duften af onkel og en østers i en stald


Er blevet bidt af det her med at skrive om mad. Her kommer en reportage, en snigpremiere.

Duften af onkel og en østers i en stald


I industrien har man dekonstrueret fødevarer i generationer, men nu vil LIFE være med til at samle dem igen på nye og positive måder

KOKKEBESØG

Af Christoffer Zieler

»I den lille æske er der en gennemsigtig strimmel – anbring den på tungen.« De mange mennesker i salen lystrer guruen. Smager forsigtigt. Harpiks. Sødligt. Ikke helt tosset, faktisk. Det er røgelse vi spiser. Som at slikke en katolsk kirke. Tappet fra et træ og hentet i Oman, og nu altså serveret på en lille opløselig firkant som et LSD-trip.

Normalt plejer undervisere ikke at aflevere deres pointer i spiselig form, men Heston Blumenthal er ikke nogen normal gæsteforelæser. LIFE har inviteret ham på besøg så hans berømmelse kan smitte af på fakultetets nye satsninger inden for gastronomi.

»Jeg håber han taler både til køkkenentusiasten og til kemikeren,« siger Christian Bukh, ph.d-studerende og Blumenthal-fan, mens vi maser og skubber i passagen foran auditoriet inden forelæsningen. Christian har fulgt mesterkokkens udforskninger af måltidets muligheder på Discovery, og medbringer en kogebog i rygsækken i håbet om en signatur.

Spis med ørerne
Heston Blumenthals madlavning er spændende. Som en af bannerførerne for den molekylære gastronomi har han forundret madelskere med sneglesuppe og æg og bacon-is og nedbrudt grænserne mellem laboratoriet og den højere madkunst. Selv foretrækker Blumenthal den mindre videnskabeligt ladede jobtitel ’køkkenalkymist’.

Alkymisten er selvlært. Som 15-årig var han med familien i Sydfrankrig, og her havde både Heston og forældrene deres første møde med fornem køkkenkunst.

»Jeg voksede op i 1970’erne,« forklarer han. »Dengang var olivenolie noget man købte på apoteket.«

Kombinationen af fantastisk provencalsk mad, larmende cikader, tjenere med cykelstyroverskæg og duften af lavendler var overvældende. Den kom til at definere Hestons projekt: den multi-sensoriske madoplevelse. Man skal ikke blot smage maden, alle sanser må i spil.

Teenageren gik hårdnakket i gang med at uddanne sig, og i 1995 åbnede Heston Blumenthal sin restaurant, The Fat Duck, i en gammel pub i Bray uden for London. I dag, tre Michelin-stjerner, nogle tv-serier og et par æresdoktorater senere, er han gastronomisk superstjerne. Han er tæt og rundbarberet, og det ovale, halsløse hoved, nydeligt tvedelt af et par firkantede brilleglas, udsender bølger af velvillig energi, mens han viser video og fortæller om sit virke på hverdagsengelsk.

Lyde spiller, forklarer Blumenthal, en afgørende, rolle i måltidet. Spiser man en østers mens man lytter til optagelser af mågeskrig og bølgeskvulp, virker den ikke blot mere salt end den egentlig er, den smager også bedre end den østers der indtages til lyden af en gryntende gris i en stald. Det er østersspisning som eksperimentel psykologi.

Men er det her også bare underholdning? Hvad er det LIFE har gang i?

Et ødelagt varemærke
De molekylære gastronomers projekt handler om at dekonstruere den mad vi spiser, og genopbygge nye og velsmagende måltider. Dansk fødevareforskning har til en vis grad altid drejet sig om noget af det samme: hvordan man skiller fødevarer ad, gør dem bakteriefri og masseproducerer dem ekstremt billigt. Men nu vil forskerne til at arbejde med lækker mad. Risikerer LIFE ikke at ødelægge sit brand?

»Ja, vi ødelægger det på den gode måde,« forklarer Michael Bom Frøst, lektor i sensorik og tilknyttet LIFE’s forskningsprojekt i molekylær gastronomi. »Vi har igennem årene lagt meget energi i at udvikle sunde og sikre fødevarer i Danmark. I nogle tilfælde på bekostning af smagen.«

Pointen er at eftersom danske lønninger er høje, er det ikke givet at Danmark fortsat kan konkurrere inden for masseproduktionen af fødevarer. Der er grund til at overveje alternative indgangsvinkler.

»Fremtidige kandidater skal kunne navigere i krydsfeltet mellem smag og sundhed,« siger Michael Bom Frøst. »Det er ikke banalt. Grundlæggende bliver mad jo først sundt når det bliver spist.«

Vil man ændre fødevarekulturen, må man bringe folk sammen og udveksle viden. De bedste danske kokke arbejder for tiden kreativt med at udvikle et nyt nordisk køkken. Man bruger råvarer som ikke historisk har været spist, og man eksperimenterer med nye sammensætninger. Det kræver viden og laboratorieteknik, og her kan LIFE’s eksperter gøre gavn.

René Redzepi, køkkenchef på Noma, havde for eksempel problemer med at håndtere frisk ost, og her kunne mejeriteknologerne på LIFE levere en løsning på en halv time.

Langtidsstegning ved meget lave temperaturer er et andet eksempel på en metode der stammer fra laboratoriet, men som har højnet kvalitetsniveauet i de professionelle køkkener til gavn for landets madelskere.

Michael Bom Frøst er ikke i tvivl om at fremtiden tilhører forskere med gastronomisk viden.

»Vores kandidater bliver de første der har redskaberne til gastronomisk sund madudvikling på et akademisk niveau.«

Samarbejdet med Blumenthal vil man udvikle fremover. Til efteråret er to af Life’s ph.d.-studerende inviteret på arbejdsophold på The Fat Duck.

Læderklædte tallerkner og brændende sorbet
Kemiker Christian Bukh er ikke en af dem. Men han får sin autograf. Seancen var i underkanten af hvad han havde håbet, forklarer han med nordjysk uimponerethed, men han er heller ikke utilfreds.

»Jeg var glad for at se at han faktisk bruger rotationsfordamper og andet laboratorieudstyr,« uddyber Christian. »Det er tydeligt at han trækker på kemisk og fysisk viden i sit arbejde med mad.«

Smagen af røgelse på strimlen indgår - sammen med guld og myrra, forstås - i en julemiddag som Heston Blumenthal i sin tid sammensatte til britisk tv. En anden multisensorisk ret er en flammende, varmebestandig æblesorbet der bliver overhældt med whisky i en tallerken beklædt med rødt læder mens borddekorationen udsender bølger af duften af en elsket onkels hyggelige dagligstue.

Gæsterne ikke blot smager avanceret julemad – også følesans, ører, næse og øjne bliver bombarderet med sanseindtryk. Fungerer det?

Heston og hans tatoverede væbner demonstrerer: de hælder varmt vand i blomsterdekorationen og straks bølger onkel-røgen ud i salen. Det lugter ... ja, lidt som onkel i en lænestol. Ikke dumt.

Hvis den globale fødevarekrise fortsætter, kan vi overveje at spise hinandens onkler. Prøv dem, eventuelt med æble.

mandag den 9. juni 2008

torsdag den 5. juni 2008

Et bjerg af frokost


Har fået lov at fortsætte som madanmelder på Universitetsavisen.
Her kommer den seneste, en snigpremiere.

Det med slangeskindsbukserne er for resten bare noget, jeg har hørt. Undskyld, professor Ditlev Tamm, hvis du blot er almindeligt velklædt.MADANMELDELSE

Alt godt, du kan slæbe

Af Christoffer Zieler

LE CANNIBALE
Le Cannibale er en af byens bedre frokostrestauranter i 30-kroners klassen. I kælderen under Københavns Universitets hovedbygning tiltrækker den hver dag sin portion af det velklædte segment der udgør den historiske museumsfirkants ledelseslag og administration. Det er her den forbrænding der er drivkraft for den ledelse der udstråler fra de hjerner der bebor elfenbenstårnets øverste etager, bliver igangsat. Det sker ved frokosttid.
På Le Cannibale er der mulighed for at få et nyfigent glimt af universitetets kendisser, Lykke Friis med en sandwich i farten eller dobbeltdoktor Ditlev Tamm, dandy i slangeskindsbuks.
Her serveres mad fra buffet, og den virker indbydende selv nu klokken 12.40 efter at de tidligt sultne har hærget fadene. Man spiser alt hvad man kan bære for en 30-krone. Det er billigt, og vi antager at nogen subsidierer voldsomt. Her findes formentlig den egentlige årsag til at universitetet opgiver så mange af sine fine lokaler i det indre København.

Usmilende smiley
Men hov, hvad er nu dét? Ved buffetens startmærke har Fødevarekontrollen anbragt den surest mulige smiley. Etablissementet er blevet mødt med kritik og et bødeforlæg på 10.000 kroner.
»Umuligt,« tænker man. »Idioter!« Der må foreligge en misforståelse. Her ser så pænt ud. Desuden er vi sultne, og instinktivt på kantinens side. Vi stopper ikke op og læser detaljerne. Det er der heller ikke tid til. Nu skubber køen til os.
Et særligt touch er de store mængder tilbehør. Alt hvad der kan stænkes eller drysses, findes her uden ekstra beregning. Fra engelsk sovs til saltede græskarkerner. Og så er her brød. I dag i to glimrende rugversioner og en enkelt lys variant med sej skorpe af Emmery-typen.
Min medspiser foreslår en let anretning af rugbrød med karrysild, svampesalat med frisk spinat og kartoffel, kogt æg, marinerede puylinser, kapers, revet løg, ristet løg, oliven, syltet hvidløg, peberrod, remoulade, grøn salat med fintsnittet kål, rødkitost, friskskåret ananas, jalapeños, en god chili med bønner og revet cheddar og en mad med roastbeef, og jeg slår til. Det ser forbavsende harmonisk ud på tallerkenen.
Koldt, filtreret vand fås uden ekstra beregning.
Maden kan spises inden døre, eller hvis vejret tillader det, på nogle kun ganske let fuglelortestrejfede bænke under magnolietræerne og den åbne himmel. Her endda med udsigt til den smækre tjener på hotelcafeen overfor hvis gæster spiser lige så godt, men cirka otte gange dyrere. Det her er virkelig godt. Men er det godt nok?
Vi rejser os øjeblikkelig og går.

Testens andendag
48 timer senere vender vi tilbage. Le Cannibale må testes igen. Denne gang er her virkelig trængsel, og et uvelkomment stressmoment trænger sig på i form af en kraftig dame med halvbriller som er sulten i køen bag os. Hun har været her før. Kender sine bevægelsesmønstre og sine præferencer. Ingen tøven denne gang: Kålsalat med mango, granatæblekerner, julienneskåret mango, skinkesalat, kryddersild, mayo, et halvt æg, veltempereret blåskimmelost, høvlet bacon, marineret blomkål, kalkunsteg, vildtsalami, bagte løg, ananas, rugbrød, oliven med timian, frisk figen, let glasagtige kartofler, kompot af peberfrugt med chili, kapers, agurker, råkost og rødbede bliver hurtigt lagt på tallerkenen.
Sekunder efter er vi tilbage under magnolietræet.
Også denne gang har vi fået serveret dejlig mad. Og javist, selvfølgelig er der skønhedsfejl. Sådan er det altid. Råkosten kunne nok trænge til et skvæt citronsaft, og kartoflerne har i grunden en væmmelig konsistens. Men dette andet besøg har til gengæld slået fast at køkkenet på ingen måde serverer den samme mad fra dag til dag. Det er muligt at forspise sig på vidt forskellige måder på Le Cannibale, og hver dag i ugen får sit særlige kendemærke. I dag, for eksempel, høvlspånerne af bacon.

Koldtbordsvrag
Og hvordan skal vi egentlig betragte brugen af bacon som et tilbehør? Er baconfnuller et acceptabelt drys, eller er det vulgært? Min medspiser kigger op.
»Begær og æstetik følges sjældent ad,« siger han. »Heller ikke god smag og erotik.« (Medspiseren kan godt lide kvinder med smykker og bling og lidt for meget makeup, men han ved aldrig hvad han skal sige til dem). Tankefuldt skubber han et stykke kalkun hen til en stump blåskimmelost før han spidder begge og gumler dem stille.
Mængden af mad på Le Cannibale er overvældende. Her er man gæst i en Sjöwall og Wahlöö-roman, et koldtbordsvrag in spe i bobslædefart mod porøs lever, gammelmandssukkersyge og kolesterolknopper på øjenlågene. Det er en lyksalig fornemmelse. Det eneste der virkelig mangler, er en kølig snaps og en bitter espresso i en lille, brandvarm kop.
Men kan det alligevel anbefales, buffetkonceptet? Består der ikke altid en fare for overspisning? Er vi klar til alle disse valg?
Nej.

mandag den 2. juni 2008

BomberEr der en overrasket person til stede?
Har ikke mødt nogen endnu.

Så er de her creeps med bomber og dårlige sind ude efter os på grund af de onde ting vi gør, eller er årsagen vores ubegavede - men velmente - handlinger? Uanset: Der er ikke rigtig nogen, der er overraskede, er der?

Det er næsten det værste.
Og jeg er ret sikker på, at efterspillet bliver lige så forudsigeligt.
Vi får se.